BAO TRI HE THONG THIEN HA BET

THÔNG BÁO BẢO TRÌ THIÊN HẠ BET

30 Tháng Bảy, 2018 Thiên Hạ Bet 113 Lượt xem

Thông báo bảo trì hệ thống
Vào ngày 30 tháng 07 lúc 13:20 đến 16:00(GMT+7) Sẽ tiến hành bảo trì hệ thống,
Trong thời gian bảo trì sẽ tạm ngưng toàn bộ phục vụ,
Nếu bảo trì hoàn thành sớm hơn dự định sẽ sớm hoạt động trở lại, !