Ngầu hầm thiên hạ bet

HƯỚNG DẪN CHƠI NGẦU HẦM

4 Tháng Chín, 2018 Thiên Hạ Bet 77 Lượt xem

Ngầu hầm thiên hạ bet
Ngầu hầm
là loại trò chơi sử dụng 52 lá Poker(không bao gồm lá bài Joker),mỗi một ván bài sẽ phát 5 lá bài cho mỗi tụ chơi.Trước tiên sẽ chọn trong 5 lá bài ra 3 lá có thể tổ hợp thành số 10 hoặc bội số 10,tiếp theo lấy 2 lá bài còn lại cộng lại với nhau,sau đó dựa vào số đơn vị của kết quả hai lá bài đó làm điểm số tính thắng thua.

● Quy tắc trò chơi

Trước khi một ván bài được bắt đầu thì Dealer sẽ mở ra một lá bài.Căn cứ vào điểm số của lá bài này (tính từ nhà cái bắt đầu theo chiều kim đồng hồ) để quyết định tụ được chia bài trước.

Chia bài theo trình tự chiều kim đồng hồ cụ thể như sau :
Lá bài A, 5, 9, K thì thứ tự chia bài từ cái,nhà con 2,nhà con 3,nhà con 4.
Lá bài 2 , 6 , 10 thì thứ tự chia bài từ nhà con 2,nhà con 3,nhà con 4,nhà cái
Lá bài 3,7,J thì thứ tự chia bài là nhà con 3,nhà con 4,nhà cái ,nhà con 2
Lá bài 4, 8, Q thì thứ tự chia bài là nhà con 4,nhà cái,nhà con 2,nhà con 3
Dựa vào trình tự như trên phát mỗi nhà 5 lá bài xong phát tụ kế tiếp
Ví dụ:
Lá bài là A thì trình tự chia bài là nhà cái chia 5 lá,nhà con 2 chia 5 lá,nhà con 3 chia 5 lá ,nhà con 4 chia 5 lá.
Trò chơi sử dụng một bộ bài Poker,không bao gồm lá bài Joker,không hủy bài thì sẽ tiến hành chơi được 2 ván rồi bắt đầu xào bài lại.

Trước tiên sẽ chia cho mỗi tụ 5 lá bài,sau khi chia đủ 5 lá sẽ từ 5 lá đó chọn ra 3 lá bài tạo thành một tổ hợp số tròn chục, tiếp theo lấy 2 lá bài còn lại cộng lại với nhau,sau đó dựa vào số đơn vị của kết quả hai lá bài đó làm điểm số tính thắng thua.
Chú ý:Trong trường hợp có cùng điểm số thì sẽ chọn trong 5 lá bài ra lá bài lớn nhất để so bài,bên nào có lá bài lớn hơn sẽ thắng,nếu hai bên có lá bài lớn như nhau thì sẽ so màu bài lớn nhỏ,bên có màu bài lớn hơn thì sẽ thắng.
● Loại bài lớn nhỏ

Năm Tây (Là tổ hợp của 5 lá bài JQK tạo thành)
Ngầu hầm (Tổ hợp 3 lá bài là số tròn chục và hai lá bài còn lại có tổng là 10 hoặc 20)
Ngầu 9 (Tổ hợp 3 lá bài là số tròn chục và hai lá bài còn lại có tổng là 9 hoặc 19)
Ngầu 8 (Tổ hợp 3 lá bài là số tròn chục và hai lá bài còn lại có tổng là 8 hoặc 18)
Ngầu 7 (Tổ hợp 3 lá bài là số tròn chục và hai lá bài còn lại có tổng là 7 hoặc 17)
Ngầu 6(bao gồm ngầu 6) và nhỏ hơn thì được tạo thành bởi các lá bài thông thường

 

Loại bài 52 lá không bao gồm lá bài joker
Điểm số lớn nhỏ Lá bài J/Q/K là 10 điểm,Lá bài A là 1 điểm,điểm số các lá bài còn lại tương ứng với số điểm mội lá bài
Màu bài lớn nhỏ Bích >Cơ >Chuồn >Rô
So bài lớn nhỏ Năm Tây >Ngầu hầm >Ngầu 9 >Ngầu 8 >Ngầu 7 >Ngầu 6 >Ngầu 5 >Ngầu 4 >Ngầu 3 >Ngầu 2 > Ngầu 1 >không ngầu
Bài lớn nhỏ K>Q>J>10>9>8>7>6>5>4>3>2>A
Chú ý:khi chọn từ 5 lá bài ra 3 lá bài bất kỳ không tạo thành tổ hợp số tròn chục thì được gọi là không ngầu.

Ví dụ so bài 1:

Nhà cái : 8 Bích, 6 Bích,6 Cơ,5 Chuồn,4 Rô Ngầu 9
Nhà con 2:
8 Chuồn,7 Chuồn,5 Rô,10 Rô,9 Bích Ngầu 9

Loại bài ở trên lớn có điểm số như nhau,lá bài lớn nhất của nhà cái là 8 Bích,lá bài lớn nhất của nhà con 2 là 10 Rô.Chon nên nhà con 2 sẽ thắng.

Ví dụ so bài 2:

Nhà cái :
K Bích,Q Cơ,J Cơ,10 Cơ,9 Cơ Ngầu 9

Nhà con 2:
K Cơ,Q bích,J Bích ,10 Bích,9 Bích Ngầu 9

Loại bài ở trên lớn có điểm số như nhau,lá bài lớn nhất của nhà cái là K Bích,lá bài lớn nhất của nhà con 2 là K Cơ. nên nhà cái sẽ thắng.

● Tỉ lệ

Chọn tụ đặt cược:
1.Nhà con 2:(Thường thắng/Gấp bội thắng/Thường thua/Gấp bội thua)

2.Nhà con 3:(Thường thắng/Gấp bội thắng/Thường thua/Gấp bội thua)

3.Nhà con 4:(Thường thắng/Gấp bội thắng/Thường thua/Gấp bội thua)

Loại bài của người chơi Cược nhà con thắng (Tỉ lệ thắng) Cược nhà con thua (Tỉ lệ thua)
Tỉ lệ Thường Tỉ lệ gấp bội Tỉ lệ Thường Tỉ lệ gấp bội
Năm Tây 1 đền 0.96 1 đền 4.8 Thua tiền cược X 1 Thua tiền cược X 5
Ngầu hầm 1 đền 0.96 1 đền 2.88 Thua tiền cược X 1 Thua tiền cược X 3
Ngầu 7.8.9 1 đền 0.96 1 đền 1.92 Thua tiền cược X 1 Thua tiền cược X 2
Thắng ở điểm số thông thường 1 đền 0.96 1 đền 0.96 Thua tiền cược X 1 Thua tiền cược X 1

 

Loại bài của nhà cái Cược nhà con thắng (Tỉ lệ thua) Cược nhà con thua (Tỉ lệ thắng)
Tỉ lệ Thường Tỉ lệ gấp bội Tỉ lệ Thường Tỉ lệ gấp bội
Năm Tây Thua tiền cược X 1 Thua tiền cược X 5 1 đền 0.96 1 đền 4.8
Ngầu hầm Thua tiền cược X 1 Thua tiền cược X 3 1 đền 0.96 1 đền 2.88
Ngầu 7.8.9 Thua tiền cược X 1 Thua tiền cược X 2 1 đền 0.96 1 đền 1.92
Thắng ở điểm số thông thường Thua tiền cược X 1 Thua tiền cược X 1 1 đền 0.96 1 đền 0.96

Chú ý 1:người chơi đặt cược vị trí Thường thắng, kết quả nhà con thắng dựa trên loại bài bất kỳ thì tỉ lệ nhất loạt sẽ là 1:0.96 (Ví dụ: người chơi đặt cược vị trí Thường thắng của nhà con 2 là 100 điểm, kết quả nhà con 2 thắng dựa trên loại bài bất kỳ thì người chơi sẽ thắng được 96 điểm).
Chú ý 2:người chơi đặt cược vị trí Gấp bội thắng, kết quả nhà con thắng dựa trên loại bài Năm tây thì tỉ lệ sẽ là 1: 4.8 (Ví dụ: người chơi đặt cược vị trí Gấp bội thắng của nhà con 2 là 100 điểm, kết quả nhà con 2 thắng dựa trên loại bài là Năm tây thì người chơi sẽ thắng được 480 điểm).
Người chơi đặt cược vị trí Gấp bội thắng, kết quả nhà con thắng dựa trên loại bài Ngầu hầm thì tỉ lệ sẽ là 1:2.88 (Ví dụ: người chơi đặt cược vị trí Gấp bội thắng của nhà con 2 là 100 điểm, kết quả nhà con 2 thắng dựa trên loại bài là Ngầu hầm thì người chơi sẽ thắng được 288 điểm).
Người chơi đặt cược vị trí Gấp bội thắng, kết quả nhà con thắng dựa trên loại bài Ngầu 7/8/9 thì tỉ lệ sẽ là 1:1.92 (Ví dụ: người chơi đặt cược vị trí Gấp bội thắng của nhà con 2 là 100 điểm, kết quả nhà con 2 thắng dựa trên loại bài là Ngầu 7/8/9 thì người chơi sẽ thắng được 192 điểm).
Người chơi đặt cược vị trí Gấp bội thắng, kết quả nhà con thắng dựa trên loại bài Ngầu bình thường thì tỉ lệ nhất loạt sẽ là 1:0.96 (Ví dụ: người chơi đặt cược vị trí Gấp bội thắng của nhà con 2 là 100 điểm, kết quả nhà con 2 thắng dựa trên loại bài bình thường thì người chơi thắng được 96 điểm).
Chú ý 3:người chơi đặt cược vị trí Thường thua, kết quả nhà con thắng dựa trên loại bài bất kỳ thì tỉ lệ sẽ là 1: 1 (Ví dụ: người chơi đặt cược vị trí Thường thua của nhà con 2 là 100 điểm, kết quả nhà con 2 thắng dựa trên loại bài bất kỳ thì sẽ khấu trừ người chơi 100 điểm).
Chú ý 4:người chơi đặt cược vị trí Gấp bội thua, kết quả nhà con thắng dựa trên loại bài Năm tây thì tỉ lệ sẽ là 1: 5 (Ví dụ: người chơi đặt cược vị trí Gấp bội thua của nhà con 2 là 100 điểm, kết quả nhà con 2 thắng dựa trên loại bài Năm tây thì sẽ khấu trừ người chơi 500 điểm).
Người chơi đặt cược vị trí Gấp bội thua, kết quả nhà con thắng dựa trên loại bài Ngầu hầm thì tỉ lệ sẽ là 1: 3 (Ví dụ: người chơi đặt cược vị trí Gấp bội thua của nhà con 2 là 100 điểm, kết quả nhà con 2 thắng dựa trên loại bài Ngầu hầm thì sẽ khấu trừ người chơi 300 điểm).
Người chơi đặt cược vị trí Gấp bội thua, kết quả nhà con thắng dựa trên loại bài Ngầu 7/8/9 thì tỉ lệ sẽ là 1:2 (Ví dụ: người chơi đặt cược vị trí Gấp bội thua của nhà con 2 là 100 điểm, kết quả nhà con 2 thắng dựa trên loại bài Ngầu 7/8/9 thì sẽ khấu trừ người chơi 200 điểm).
Người chơi đặt cược vị trí Gấp bội thua, kết quả nhà con thắng dựa trên loại bài bình thường thì tỉ lệ sẽ là 1:1 (Ví dụ: người chơi đặt cược vị trí Gấp bội thua của nhà con 2 là 100 điểm, kết quả nhà con 2 thắng dựa trên loại bài bình thường thì sẽ khấu trừ người chơi 100 điểm).
Chú ý 5:người chơi đặt cược vị trí Thường thắng, kết quả nhà cái thắng dựa trên loại bài bất kỳ thì tỉ lệ nhất loạt sẽ là 1:0.96 (Ví dụ: người chơi đặt cược vị trí Thường thắng của nhà con 2 là 100 điểm, kết quả nhà cái thắng dựa trên loại bài bất kỳ thì sẽ khấu trừ người chơi 100 điểm).
Chú ý 6:người chơi đặt cược vị trí Gấp bội thắng, kết quả nhà cái thắng dựa trên loại bài Năm tây thì tỉ lệ sẽ là 1:5 (Ví dụ: người chơi đặt cược vị trí Gấp bội thắng của nhà con 2 là 100 điểm, kết quả nhà cái thắng dựa trên loại bài Năm tây thì sẽ khấu trừ người chơi 500 điểm).
Người chơi đặt cược vị trí Gấp bội thắng, kết quả nhà cái thắng dựa trên loại bài Ngầu hầm thì tỉ lệ sẽ là 1:3 (Ví dụ: người chơi đặt cược vị trí Gấp bội thắng của nhà con 2 là 100 điểm, kết quả nhà cái thắng dựa trên loại bài Ngầu hầm thì sẽ khấu trừ người chơi 300 điểm).
Người chơi đặt cược vị trí Gấp bội thắng, kết quả nhà cái thắng dựa trên loại bài Ngầu 7/8/9 thì tỉ lệ sẽ là 1:2 (Ví dụ: người chơi đặt cược vị trí Gấp bội thắng của nhà con 2 là 100 điểm, kết quả nhà cái thắng dựa trên loại bài Ngầu 7/8/9 thì sẽ khấu trừ người chơi 200 điểm).
Người chơi đặt cược vị trí Gấp bội thắng, kết quả nhà cái thắng dựa trên loại bài bình thường thì tỉ lệ sẽ là 1:1 (Ví dụ: người chơi đặt cược vị trí Gấp bội thắng của nhà con 2 là 100 điểm, kết quả nhà cái thắng dựa trên loại bài bình thường thì sẽ khấu trừ người chơi 100 điểm).
Chú ý 7: người chơi đặt cược vị trí Thường thua, kết quả nhà cái thắng dựa trên loại bài bất kỳ thì tỉ lệ nhất loạt sẽ là 1:0.96 (Ví dụ: người chơi đặt cược vị trí Thường thắng của nhà con 2 là 100 điểm, kết quả nhà cái thắng dựa trên loại bài bất kỳ thì người chơi sẽ thắng được 96 điểm).
Chú ý 8: người chơi đặt cược vị trí Gấp bội thua, kết quả nhà cái thắng dựa trên loại bài Năm tây thì tỉ lệ sẽ là 1:4.8 (Ví dụ: người chơi đặt cược vị trí Gấp bội thua của nhà con 2 là 100 điểm, kết quả nhà cái thắng dựa trên loại bài Năm tây thì người chơi sẽ thắng được 480 điểm).
Người chơi đặt cược vị trí Gấp bội thua, kết quả nhà cái thắng dựa trên loại bài Ngầu hầm thì tỉ lệ sẽ là 1:2.88 (Ví dụ: người chơi đặt cược vị trí Gấp bội thua của nhà con 2 là 100 điểm, kết quả nhà cái thắng dựa trên loại bài Ngầu hầm thì người chơi sẽ thắng được 288 điểm).
Người chơi đặt cược vị trí Gấp bội thua, kết quả nhà cái thắng dựa trên loại bài Ngầu 7/8/9 thì tỉ lệ sẽ là 1:1.92 (Ví dụ: người chơi đặt cược vị trí Gấp bội thua của nhà con 2 là 100 điểm, kết quả nhà cái thắng dựa trên loại bài Ngầu 7/8/9 thì người chơi sẽ thắng được 192 điểm).
Người chơi đặt cược vị trí Gấp bội thua, kết quả nhà cái thắng dựa trên loại bài bình thường thì tỉ lệ nhất loạt sẽ là 1:0.96 (Ví dụ: người chơi đặt cược vị trí Gấp bội thua của nhà con 2 là 100 điểm, kết quả nhà cái thắng dựa trên loại bài bình thường thì người chơi sẽ thắng được 96 điểm).

Tiền cược tối đa và tối thiểu của trò chơi Ngầu Hầm:

Giao diện đặt cược của trò chơi Ngầu hầm gồm có 12 vị trí đặt cược và được phân biệt như sau:
Nhà con 2: Thường thắng/Thường thua/Gấp bội thắng/Gấp bội thua.
Nhà con 3: Thường thắng/Thường thua/Gấp bội thắng/Gấp bội thua.
Nhà con 4: Thường thắng/Thường thua/Gấp bội thắng/Gấp bội thua.
Mỗi một vị trí đặt cược đều có mức cược tối đa và tối thiểu, chẳng hạn như đặt cược tối thiểu là 100 và tối đa là 5000, như vậy bạn sẽ không được phép đặt cược dưới 100 và lớn hơn 5000, đồng thời tổng tiền cược của 1 ván bài 5000.

Ví dụ cách tính kết quả Ngầu hầm:

Dựa vào tiền cược tối đa là 5000 và tối thiểu là 100 làm ví dụ

Khi đặt cược số dư của người chơi là 100000

Con 2: đặt cược vị trí Thường thắng 100 điểm và vị trí thường thua 100 điểm
Con 2: đặt cược vị trí Gấp bội thắng 100 điểm và vị trí Gấp bội thua 100 điểm
Con 3: đặt cược vị trí Thường thắng 100 điểm và vị trí thường thua 100 điểm
Con 3: đặt cược vị trí Gấp bội thắng 100 điểm và vị trí Gấp bội thua 100 điểm
Con 4: đặt cược vị trí Thường thắng 100 điểm và vị trí thường thua 100 điểm
Con 4: đặt cược vị trí Gấp bội thắng 100 điểm và vị trí Gấp bội thua 100 điểm
Sau khi thời gian đặt cược kết thúc Dealer bắt đầu chia bài với lá bài tụ là A Rô có nghĩa nhà cái được chia bài trước.

Nhà cái gồm lá bài: 2 Rô, 3 Rô, 5 Rô, 6 Rô (Ngầu hầm)
Nhà con 2 gồm lá bài: 7 Rô, 8 Rô, 9 Rô, 10 Rô, J Rô (Không ngầu) Thua
Nhà con 3 gồm lá bài: Q Rô, K Rô, A Chuồn, 2 Chuồn, 3 Chuồn (Không ngầu) Thua
Nhà con 4 gồm lá bài: 4 Chuồn, 5 chuồn, 6 Chuồn, 7 Chuồn, 8 Chuồn (Ngầu hầm) Thắng

Con 2:
Đặt cược Thường thắng 100 điểm thua 100 điểm
Đặt cược Thường thua 100 điểm thắng 96 điểm
Đặt cược Gấp bội thắng 100 điểm thua 100*3=300 điểm
Đặt cược Gấp bội thua 100 điểm thắng 100*2.88=288 điểm

Con 3:
Đặt cược Thường thắng 100 điểm thua 100 điểm
Đặt cược Thường thua 100 điểm thắng 96 điểm
Đặt cược Gấp bội thắng 100 điểm thua 100*3=300 điểm
Đặt cược Gấp bội thua 100 điểm thắng 100*2.88=288 điểm

Con 4:
Đặt cược Thường thắng 100 điểm thắng 96 điểm
Đặt cược Thường thua 100 điểm thua 100 điểm
Đặt cược Gấp bội thắng 100 điểm thắng 100*2.88=288 điểm
Đặt cược Gấp bội thua 100 điểm thua 100*3=300 điểm

Tổng cộng bạn thua (100+300+100+300+100+300)-288-96-288-96-288-96=48 điểm

Số điểm có được của người chơi của ván này là: -48
Sau khi ván bài này kết toán xong thì số dư của người chơi lúc này là: 100000-48=99952

● Chú ý!!
  1. Khi bạn đang tiến hành đặt cược trong casino thì bạn cũng có thể đặt cược những thể loại trò chơi khác như thể thao, hoặc cũng có thể rút tiền và chuyển khoản đến những sân chơi khác. Khi thời gian đặt cược kết thúc, hệ thống sẽ tự động nhận định số dư hiện tại có đủ để đặt cược hay không, nếu không đủ thì đơn cược sẽ không thành công.
  2. Nếu số dư của bạn là 1000, trong khi bạn đang tiến hành đặt cược trong casino với vị trí A là 100, vị trí B là 200, đồng thời thể thao đặt cược thêm 900. Khi thời gian đặt cược kết thúc thì tất cả đơn cược của bạn tại trò chơi này sẽ bị hủy, hệ thống sẽ không hủy một phần trong đơn cược của bạn.
  3. Nếu số dư của bạn chỉ có 200, bạn tiến hành đặt cược Baccrat trước là 200, sau đó đặt cược Rồng Hổ 200, thời gian đặt cược của Rồng Hổ kết thúc trước thì đơn cược Rồng Hổ sẽ thành công, đơn cược Baccarat sẽ thất bại.

● Phạm vi qui tắc trò chơi

1. Nếu trong trò chơi mà gặp trường hợp kết nối mạng không ổn định dẫn đến tình trạng hình ảnh hiển thị bị ngắt quãng hoặc bị trì hoãn, thì lúc đó người chơi hãy chọn ngưng đặt cược hoặc thoát khỏi trò chơi để đăng nhập lại, nếu như đã đặt cược rồi thì vẫn được xem là đơn cược hợp lệ.
2. Nếu trong trò chơi mà Dealer không cẩn thận rút ra 2 lá bài cùng một lúc thì bất luận bài đã scan hay chưa, thì Dealer sẽ dựa theo thứ tự mà scan lại và tiếp tục trò chơi, đơn đã cược đều được xem là đơn cược có hiệu lực.
3. Nếu trong trò chơi mà gặp trường hợp máy scan sai loại bài, hoặc Dealer chia bài sai thứ tự, thì Dealer sẽ lập tức đính chính lại vị trí và loại bài. Đơn cược của ván bài đó vẫn được xem là đơn cược hợp lệ.
4. Nếu trong trò chơi mà vì lý do sai xót của Dealer hoặc kết quả scan bị sai loại bài làm ảnh hưởng đến kết quả kết toán, thì trang mạng của chúng tôi sẽ dựa theo kết quả chính xác để tiến hành kết toán lại.
5. Nếu trò chơi đang tiến hành nhưng do trang mạng, thiết bị hiện trường của chúng tôi làm mất kết nối, xin quý khách vui lòng đợi phục hồi rồi sẽ tiếp tục chia bài của ván chưa hoàn thành, toàn bộ đơn cược ván đó sẽ được xem là hợp lệ.
6. Toàn bộ bảng điểm của Casino chúng tôi cung cấp chỉ dùng cho mục đích tham khảo, nếu như đường dây mạng quốc tế hay các nhân tố khác làm ảnh hưởng đến bảng điểm hiển thị sai, thì tất cả kết quả của trò chơi sẽ được chúng tôi dựa theo kết quả mở bài của đoạn ghi hình trò chơi làm chuẩn.
7. Khi trò chơi đang được tiến hành nhưng phần mềm ứng dụng xảy ra lỗi dẫn đến tình trạng không thể tiếp tục ván bài, trong trường hợp này khi ván bài đã mở bài thì đơn cược vẫn sẽ được tính, tiếp tục hoàn tất ván bài, chúng tôi sẽ dựa vào kết quả ghi hình để tiến hành kết toán ván bài đó. Nếu ván bài vẫn chưa được mở bài thì đơn cược sẽ không được tính. Nhằm mục đích biểu thị tính công bằng thì chúng tôi sẽ cung cấp toàn bộ đoạn ghi hình quá trình tắt mở ứng dụng.
8. Đối với các vấn đề tranh chấp thì sẽ được Casino chúng tôi bảo lưu lại tất cả các kết quả sửa đổi cũng như kết quả giải quyết cuối cùng.
9. Casino của chúng tôi có quyền bảo lưu sửa đổi, hủy bỏ hoặc ngưng mọi hình thức đặt cược bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước, cũng không cần có bất kỳ lời giải thích nào.
10. Các chức năng đặt cược và giao dịch trong máy chủ của trang mạng sẽ được sao lưu lại trong mỗi hạng mục của Casino chúng tôi. Nếu hội viên có cung cấp dữ liệu để so sánh với dữ liệu trong kho dữ liệu của chúng tôi bảo lưu gặp phải bất kỳ sự khác biệt, thì tất cả sẽ dựa theo dữ liệu của công ty chúng tôi làm chuẩn.
11. Nếu cố ý sử dụng phần mềm Add-on thực hiện các hành vi không chính đáng để có được điểm số thì tất cả những điểm số đó sẽ không được tính.